مشاوره رایگان ساکشن غبغب

در کلینیک مانا، عمل ساکشن غبغب توسط دکتر سلیمان نوری انجام می گردد.

فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB, حداکثر فایل ها : 3.