تزریق چربی و امکان جوش زدن

تزریق چربی و امکان جوش زدن

تزریق چربی و امکان جوش زدن ممکن است پس از تزریق چربی تورم رخ دهد که یکی از عوارض جانبی شایع است. این تورم معمولاً موقتی است و به طور کلی در مدت چند روز تا چند هفته بهبود می یابد. عواملی مانند میزان چربی تزریق شده و روند بهبود فردی ممکن است بر تورم […]