200 هزار تومان تخفیف هایفو
پوچ
1 میلیون تخفیف کاشت مو
150 هزار تومان تخفیف لیزر فول بادی
1 میلیون تومان تخفیف مینی لیفت صورت
10 درصد تخفیف لیفت نخ
ا میلیون تومان وجه نقد
پوچ
100 هزار تومان تخفیف بوتاکس
1 میلیون تخفیف برای کاشت ابرو
500 هزارتومان تخفیف ساکشن غبغب
پوچ
گردونه رو بچرخون و از کلینیک مانا هدیه دریافت کن
آدرس ایمیل خود را وارد کنید و چرخ را بچرخانید. این شانس شما برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز است!