دلایل ریزش مو

دلایل ریزش مو

دلایل ریزش مو دلایل ریزش مو در زنان در زنان، ریزش مو می‌تواند سه فرم اصلی داشته باشد: آناژن افلوویوم، تلوژن افلوویوم و FPHL (آلوپسی آندروژنیک/ریزش مو با الگوی زنانه). آناژن افلوویوم: این نوع به وجود می‌آید زمانی که داروهایی مانند شیمی درمانی فولیکول‌های مو را در مرحله رشد مسموم می‌کنند. تلوژن افلوویوم: این وضعیت […]